SEARCH

2015年夏季團員熱烈討論

回文章列表 發表於2015-07-22
Shiun Yin

我懷念的…

Jeremy:我回來將近一個月,西藏美景仍然在心中激盪!

Pin:上班的第一天,心裡滿滿的雅魯藏布江

Shiun Yin:突然發現樓上是同團的團友,我今天早上才在跟同事聊上個去的西藏哩。超巧的,她說她也想去,還查了我們的行程,呵呵!

From:陽光小屋夏季團員

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

一趟西藏旅行回來,對陽光小屋的朋友們來說,那只是個暫時中場休息。
因為結交了更多喜歡旅行的朋友,一起為下一次出發作蘊釀準備!