SEARCH

謝謝他們一路的照顧

回文章列表 發表於2016-11-16
柏雅

謝謝他們一路的照顧

我們的導遊和司機很棒~一路怕大家餓著了,其實是我們壞,他們餓著了
真是不好意思!!謝謝他們一路的照顧

人生不是得到一份圓滿的因緣;就是學到怎樣更靠近幸福...
不是得到勝利;就是學到如何避免失敗...
不是得到最終自己想要的結果;就是學到___事事總不會盡如人意...
不是得到___就是學到
這樣的人生沒有什麼好失去和非得要斤斤計較的。
這樣的人生,很開心___

From:柏雅

--------------------------------------------------------------------------------------