SEARCH

感謝我們的重要蜜月交給你們服務

回文章列表 發表於2014-12-11
尉遲賢伉儷

所有細節的安排真的都很棒!

Dear陽光小屋的各位,

非常幸運而且感謝我們的重要蜜月交給你們服務,這邊的一切都很好,所有細節的安排真的都很棒!燭光晚餐也好,旅程中的陪伴與服務也是。
當今早搭上熱氣球的時特別的感動,謝謝大家的集氣,謝謝陽光小屋的祝福以及謝謝Sunny!
當我們的幸福升空時,也帶著我們對各位的感謝與祝福,陽光小屋肯定會越來越好,下次我們想參加尼泊爾呀!

祝福SunnyHouse Tours

From:尉遲賢伉儷

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

當收到兩位從土耳其發回的照片時,我們也感受到滿滿的幸福了!謝謝兩位的分享,尼泊爾一定要和我們同行阿!