SEARCH

第一次的感動

回文章列表 發表於2016-11-09

謝謝陽光小屋

 

謝謝陽光小屋,我是個第一次參加這個,
謝謝這次和我共遊的團員,再次感恩各位對我的包容及協助,
更要感謝蝸牛和師傅(不知他的姓怎麼寫只好如次稱呼)兩位的保鑣,非常感恩!

From:虹

--------------------------------------------------------------------------------------