SEARCH

認真負責就在陽光小屋

回文章列表 發表於2016-10-24
宏瑋

認真、負責。

我覺得我們團的導遊和司機很棒,真的認真負責。陽光小屋可以和他們好好合作。
特別是導遊哈珊,很專業態度誠懇。有任何西藏問題,他都能解答,是非常深底子的專業導遊。

 

From:宏瑋

--------------------------------------------------------------------------------------