SEARCH

摩洛哥新年

回文章列表 發表於2016-07-13
Mia

台灣難巴萬

摩洛哥年夜飯真的太歡樂了~祝大家新年快樂~(台灣難巴萬)

From:Mia

--------------------------------------------------------------------------------------

遠在北非的國度,可以和一群喜愛旅行的朋友渡過農曆新年,真的是很件美好的事情。
感謝批卡神Mia(批圖+打卡)幫忙陽光小屋寫上完美的對聯。
回台灣後的聚會,也非常期待聽到大家的旅行分享唷!